ในปีของการชน บาคาร่าsa มีความก้าวหน้า

อย่างเป็นจริงเป็นจังกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกรุ๊ปในตอน บาคาร่าsa หนึ่งปีซึ่งหน่วยธุรกิจหลักทั้งหมดทั้งปวงถูกท้าโดย Covid-19 กรุ๊ปเทคโนโลยี FTSE250

บันทึกรายได้กรุ๊ปเต็มปีของ€ 1.07 พันล้านยูโรต่ำลง 25% จากเกรดปี 2019 ที่สอดคล้องต้องกันของ€ 1.4 พันล้านยูโรโดย บาคาร่า sa ที่มองเห็นว่า Headwinds H1

ร้ายแรงมีผลต่อสมรรถนะของหน่วยงาน B2B รวมทั้ง บาคาร่าsa การเสื่อมสภาพของการกระทำงานของแผนก B2B ของ Playtechบันทึกรายได้ 11% ที่น้อยลงเหลือปริมาณ 495 ล้านปอนด์ (FY2019: £ 554m)